Заштитник грађана упутио је данас надлежном одбору Народне скупштине амандмане на Предлог закона о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору како би се заштитила независност свих државних органа који по Уставу и закону послове заштите права грађана и контроле других органа и организација морају да раде независно, а не само оних које је Влада обухватила својим предлогом.

Предлогом Владе прописано је да Уставни суд, Високи савет судства и Државно веће тужилаца, који су независни државни органи, сами утврђују максималан број запослених у својим службама, те број судија и тужилаца, док би у службама Заштитника грађана, Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Повереника за заштиту равноправности, Државној ревизорској институцији и Агенцији за борбу против корупције, по предлогу Владе, максималан број запослених требало да утврди Одбор за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања Народне скупштине.

Предлогом Владе крши се уставна и законска гаранција права грађана да органи за заштиту права грађана и контролу других органа и организација чија је независност гарантована Уставом, односно органским законом, свој посао раде независно од било ког органа власти. Такође, тиме се крши и Уставом утврђено државно уређење, као и јединство правног поретка.

Независност Заштитника грађана као државног органа гарантује Устав, а посебни органски закони прописују независност два повереника, Државне ревизорске институције и Агенције за борбу против корупције.

Заштитник грађана је амандмане, као овлашћени предлагач, поднео у сагласности са повереником Родољубом Шабићем, повереницом Бранкицом Јанковић, председником Државне ревизорске институције Радославом  Сретеновићем и директорком Агенције за борбу против корупције Татјаном Бабић.

 

Министарство здравља није утврдило начин складиштења и поступање са психоактивним супстанцама које су одузете у кривичном поступку, а с обзиром да су више од годину дана биле без надзора, постале су потенцијална опасност по животну средину, живот и здравље људи, утврдио је Заштитник грађана

 
Народни посланици Наташа Вучковић и Балша Божовић указали су на данашњем састанку са заштитником грађана Сашом Јанковићем на проблеме грађана у вези са високим износима пореза на имовину. Како су рекли, у решењима о порезу на имовину грађанима су утврђене обавезе које су несразмерне у односу на њихову економску моћ и платежне способности.

Јанковић је нагласио да је Заштитник грађана у годишњем извештају за 2014. годину констатовао да је порез на имовину физичких лица значајније повећан у односу на раније године и да изазива незадовољство грађана. Он је обећао да ће наставити да ради на овом питању у складу са својим надлежностима.

 
Слобода медија није привилегија, већ нужност. Треба да гарантујемо слободу медија у друштву, како би ми, грађани, могли да остваримо остала права, рекао је заштитник грађана Саша Јанковић на данашњој конференцији о слободи медија у Београду.

Он је на конференцији Хелсиншког одбора за људска права у Србији „Слобода изражавања, медијске слободе и (ауто) цензура у земљама ОЕБС“ рекао да годишњи извештај Заштитника грађана, али и извештаји других државних органа и цивилног сектора, показују да је стање медијских слобода у региону и делу Европе забрињавајуће лоше и да је потребно обезбедити бољу заштиту новинара. Он је оценио да новинари нису довољно заштићени и да је то разлог што многи одустају од својих принципа и подлежу аутоцензури.

Учесници скупа су се сложили да су слобода медија и изражавања кључни за развој демократског друштва и захтева неуморно ангажовање државе, невладиног сектора, медија и грађана.

Расправа на конференцији биће коришћена за припрему Београдске декларације о слободи изражавања, која би требало да буде усвојена у децембру 2015. током завршног догађаја председавања Србије ОЕБС-ом.
 

Комунална инспекција Општинске управе општине Крупањ није проследила надлежном одељењу Општинске управе општине Крупањ поднесак, који је претходно одбацила због ненадлежности. Притужилац није поучен како да уреди поднесак и на који начин да оствари права која му по закону припадају, утврдио је Заштитник грађана.

 
Министарство финансија није, у законом предвиђеној форми, одлучило о захтеву притужиље за признавање права на јубиларну награду, утврдио је Заштитник грађана
 
Полицијска управа (ПУ) Крагујевац је поступила по препорукама Заштитника грађана које се односе на уручивање писаног обавештења о правима задржаних лица по основу Закона о безбедности саобраћаја на путевима, Закона о полицији, Закона о прекршајима и по основу Законика о кривичном поступку. Обавештење о правима, као и осталу релевантну документацију, лице ће имати код себе током задржавања. У предмету о задржавању неће се надаље прилагати медицинска документација са осетљивим подацима о задржаном лицу.

ПУ Крагујевац ће уједно у наредном периоду предузети мере и активности како би, сходно упућеним препорукама, унапредила и материјалне услове у просторијама за задржавање.

Заштитник грађана је, обављајући послове Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), након редовне посете Полицијске управе Крагујевац у априлу  2015. године, сачинио Извештај о посети са 15 препорука и упутио их овој управи и надлежном министарству.

 
Током два поступка контроле Заштитника грађана, Управа за извршење кривичних санкција је отклонила недостатке у свом раду на које је указано у притужбама грађана.

Ради усклађивања различите праксе завода за извршење кривичних санкција, Управа је обавестила све заводе за извршење кривичних санкција да Републички фонд ПИО узима у разматрање захтеве за признавање права на инвалидску пензију осуђених лица које је попунио заводски лекар и да се сви неопходни прегледи за признавање права на инвалидску пензију могу обавити по упуту заводског лекара.

У другом случају, Управа за извршење кривичних санкција наложила је Казнено-поправном заводу у Београду да стави ван снаге акт управника тог завода којим је било прописано да се осуђено лице, из разлога безбедности, у заводу креће са рукама на леђима.

 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја је пре доношења одлуке о организацији двојезичне наставе на српском и босанском језику, требало правно да уреди  начин и услове за реализацију наставе. Такође, доношењем подзаконског акта прецизно би се одредили критеријуми у вредновању и праћењу школовања ученика на матерњем језику, стоји у Мишљењу са препорукама Заштитника грађана.
 Get the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module