Заштитник грађана утврдио да Министарство правде и државне управе није одлучило по захтеву за рехабилитационо обештећење грађана, који је поднет у фебруару 2013. године и није испунило, законом прописану, обавезу сарадње са Заштитником грађана

 

Поводом најновије Одлуке о Заштитнику грађана Зрењанина, којом Скупштина града Зрењанина није усвојила претходно упућене примедбе и захтеве Заштитника грађана Републике Србије, одржан је заједнички састанак Покрајинског омбудсмана, представника Удружења локалних омбудсмана Србије и Заштитника грађана на коме је усаглашено следеће:

1. Непримерено и  неоправдано је да се због доношења нове Одлуке о раду скраћује мандат локалном заштитнику грађана, односно покреће поступак избора новог. Изабрани заштитник грађана треба да настави рад до краја мандата на који је изабран, сем у случају да у прописаном поступку разрешења надлежни орган нађе да постоји прописани разлог за разрешење пре истека мандата. Дужност заштитника грађана не треба да престаје због промене акта о раду тог органа и тако нешто представља нетранспарентан, индиректан, а самим тим и нелегитиман начин (могуће) смене омбудсмана.

2. Поједине одлуке о заштитнику грађана града/општине несагласне су са одредбама Закона о Заштитнику грађана које утврђују и разграничавају надлежности републичког и локалних омбудсмана. Оне морају бити усклађене са Законом о Заштитнику грађанa.

3. Једини примерен начин за избор заменика заштитника грађана града/општине који гарантује његову/њену независност, јесте да их заштитник грађана предлаже, а скупштина бира. Недопустиво је да локални заштитник грађана нема утицаја на то ко ће њој/њему бити заменици

 

У поступку утврђивања предлога за избор наставника у звање ванредног професора, Изборно веће Факултета спорта и физичког васпитања донело је одлуку без расправе и образложења, супротно предлогу надлежне Комисије за спровођење поступка и писање реферата, утврдио је Заштитник грађана

 

Постојећи начин евидентирања и извештавања саветника за заштиту права пацијената и  Савета за здравље у јединицама локалне самоуправе, не обезбеђује квалитетно праћење остваривања права пацијената и целовит увид у функционисање здравственог система у области поштовања права пацијената, посебно оних група грађана којима су призната посебна права у области здравствене заштите, каже се у Мишљењу са препорукама Заштитника грађана

 

Центар за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац није благовремено предузео мере за идентификовање партнерског односно породичног насиља и злостављања и занемаривања деце и није проценио потенцијалне ризике по жртве од поновљеног насиља, утврдио је Заштитник грађана

 

Највећи проблеми са којима се Роми суочавају су образовање и здравствена заштита, истакнуто је данас на конференцији за медије Заштитника грађана организованој поводом Светског дана Рома, на којој су представљени закључци из "Извештаја о спровођењу Стратегије за унапређење положаја Рома са препорукама".

Read more...

 

Светски дан Рома обележавамо у последњој години Декаде Рома. Осим уобичајених указивања на крајње неповољан положај ромске заједнице, овог 08. априла треба да дамо оцену укупног друштвеног залагању кроз ову међународну иницијативу. Поред приоритетних области, Декада Рома је покушала да покрене питање родне равноправности као питање од важности за демократизацију друштва у целини.

Read more...

 

Лекар из Окружног затвора у Краљеву, приликом здравственог прегледа притвореног лица обављеног непосредно после његовог пријема у притвор, пропустио је да утврди порекло настанка уочених промена на његовој кожи, није дао мишљење о повезаности навода о примени силе према њему и констатованих промена на кожи и није о томе обавестио управника Завода, утврдио је Заштитник грађана

 

Значајан механизам партиципације младих особа у креирању и спровођењу омладинске политике је активно учешће младих у раду Савета за младе па је неопходно да што већем броју младих буду доступне не само информације о активностима Савета, већ и могућност да у његовом раду учествују, каже се у Мишљењу Заштитника грађана

 

Заштитник грађана Саша Јанковић и директор Канцеларије УНИЦЕФ-a у Србији Michel Saint-Lot потписали су данас Меморандум о разумевању. Потписивању меморандума је присуствовала заменица заштитника грађана за права детета Гордана Стевановић. Овај документ израз је подршке УНИЦЕФ-a Заштитнику грађана у остваривању својих надлежности у циљу унапређења права деце и младих.

Read more...

 
Београдски Центар за евроатлантске студије (ЦЕАС) представио је данас финалну верзију Акционог плана за јавно заговарање усвајања 14 тачака Омбудсмана и Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности., који је део пројекта „Промоција свеобухватне реформе сектора безбедности“ који спроводи ЦЕАС.

Read more...

 

Заштитник грађана у сарадњи са удружењима грађана, Хелсиншким одбором у Србији, Комитетом правника за људска права и Одбором за људска права Ваљево и уз учешће спољних сарадника – експерата медицинске струке реализовао је 4. и 5. маја 2013. године редовну посету Казнено – поправном заводу за малолетнике Ваљево и том приликом сачинио извештај са препорукама

 

Секретаријат за социјалну заштиту и Секретаријат за саобраћај Градске управе града Београда, поступали су на различите начине у истој правној ситуацији, која се односила на одлучивање о правима деце са сметњама у развоју, утврдио је Заштитник грађана

 

Медији у Србији су постали алат у рукама нетранспарентних политика, поручио је данас заштитник грађана Саша Јанковић на трибини поводом 20 година НУНС. Јанковић је истакао да се све више кроз такве медије губе права грађана на приватност, и додао да је проблем што се у Србији информације о нечијој кривици не добијају више из судских пресуда, већ из медија.

Read more...

 

Неблаговремени и неефикасни рад Градског центра за социјални рад из Београда, као и несарадња његових организационих целина довели су до низа пропуста у раду органа старатељства и повреде права и најбољих интереса  детета

 Шта је социјално укључивање?

Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије


Анкета Заштитника грађана
Оцените досадашњи допринос Заштитника грађана у унапређењу и заштити права радника: