Поводом изјава ресорног министра Александра Вулина и начина на који поједини медији извештавају о насиљу које је двоје деце од 10 и 11 година извршило над Рашом Поповим, Заштитник грађана саопштава:

Постојање деце од 10 година која организовано и континуирано крше закон и врше насиље,  поразни је резултат нерада државних и локалних органа чији је посао да такву децу, без адекватног родитељског старања, на време идентификују и избаве са погрешног пута, а то су пре свега ресор социјалног старања, у сарадњи са ресором образовања, унутрашњих послова, здравља и другим.

Застрашујуће је што се јавно, уместо захтева за бољом опремљеношћу, стручношћу и одговорношћу оних чији је посао да децу склоне и преусмере из света криминала, преко појединих медија и стручњака, позивањем на пример појединих држава у Сједињеним америчким државама, сугерише да би проблем требало решавати чак и увођењем смртне казне за децу! То најбоље показује где се завршава пут којим се предлаже да кренемо.

Поводом појединих предлога да се и млађи од 14 година лишавају слободе, Заштитник грађана подсећа да је Република Србија потврдила Конвенцију о правима детета и друге међународне документе који се баве положајем детета у сукобу са законом, који захтевају од држава потписница да предузимају мере чији циљ није санкција, изолација и искључивање детета из друштва, већ рехабилитација и (ре)интеграција детета у друштво.

Досадашња пракса, и то не само у Републици Србији, показала је да лишење слободе деце и њихова изолација не доводе до смањења делинквенције јер не делују на њен узрок. Из тог разлога, савремена кривичноправна законодавства у области малолетничког правосуђа лишење слободе прописују као меру последњег избора, када све друге мере које је држава дужна да предузме ради превенције и отклањања узрока малолетничке делинквенције нису дале резултате. Снижавање границе од 14 година за кривичну одговорност и затворске казне за децу могле би се, дакле, разматрати тек ако би се показало да је српско друштво такво да све друге мере, – превенција, усмеравање, подршка, надзор, појединачно и заједно, никако не могу да спрече да деца од десет година буду најстрашнија опасност по околину. Став Заштитника грађана је да српско друштво није у таквом стању, већ да државне и локалне институције социјалне заштите и рада, образовања, унутрашњих послова, омладине и спорта, културе и друге које могу и треба да осигурају и омогуће правилан развој деце, не испуњавају у потпуности свој циљ и да их треба ојачати.

Република Србија је своје законодавство ускладила са међународним уговорима и општеприхваћеним међународним стандарима у области преступништва деце и прописала посебан третман, нарочито хитно и обазриво поступање према малолетном учиниоцу кривичног дела, које води рачуна о његовом узрасту, условима развоја и другим својствима и има за циљ превентивно деловање, уместо репресивног. Утврђене су и надлежности Министарства унутрашњих послова да о свим подацима о деци са проблемима у понашању и деци у сукобу са законом обавештавају орган старатељства, који је дужан да овој деци и њиховим породицама пружа стручну помоћ и подршку у циљу заштите деце од занемаривања и штетних услова развоја. Правовременим идентификовањем нежељених образаца понашања од стране надлежних институција, пружа се могућност да систем социјалне заштите различитим методама ране интервенције корективно утиче на породичне односе и друге факторе ризика у породици и окружењу који подстичу нежељено понашање детета, чиме се постижу бољи резултати од изолације и репресивних метода.

У конкретном случају напада на, иронично, пример најбољег пријатеља деце међу одраслима – Рашу Попова, доступни подаци говоре да је у дужем периоду изостајало правовремено реаговање надлежних органа на неодговарајуће услове живота, развоја и васпитања двојице малолетних нападача. Медији су пренели и оцену органа старатељства да је „немоћан“, као и податак о „правној невидљивости“ деце и њихових породица, што доказује пропусте у раду више државних органа и матичних служби. Та су деца, упркос томе што су данас насилници, јесу пре свега жртве занемаривања од стране породице и органа државне управе и локалне самоуправе.

Поводом захтева да Заштитник грађана каже како треба уредити кривичну одговорност деце, треба се подсетити да је омбудсман контролни орган, а да је посао Владе и надлежних органа управе – у овом случају Министарства рада и социјалне политике и Министарства правде, да предлажу, утврђују и спроводе политику и прописе у одређеној области. На предлоге тих прописа Заштитник може и треба да даје мишљење, као и да контролише да ли их органи власти извршавају законито и правилно.

Заштитник грађана позива медије да дају више простора стручњацима који се овом проблематиком баве без популизма, како би јавност добила пуну слику о овој појави, њеним узроцима и начинима решавања, а избегла даља штета и погрешне одлуке које ће проблем само продубити.

 
Четврта у низу дебата "Кључни налази годишњих извештаја Заштитника грађана и Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности из угла локалне заједнице" одржана је данас у сали Скупштине општине Кикинда. 

Циљ окупљања је да се локалним заједницама омогући да изнесу искуства и ставове о раду свих институција које се баве заштитом људских права, рекао је заштитник грађана Саша Јанковић. Нас интересује да и из угла локалне самоуправе проблеми и њихово решавање изгледају онако како су представљени у годишњем извештају.

Извештај Заштитника грађана за прошлу годину је полазна основа ових дебата у пет градова. Ту су и извештаји о спровођењу Закона о слободном приступу инфрмацијама од јавног значаја и Закона о заштити података о личности.

Read more...

 

Заштитник грађана Саша Јанковић и заменица заштитника грађана задужена за права детета Гордана Стевановић честитају свој деци Светски дан детета, а одрасле подсећају да се свака криза вишеструко одражава на децу и да то морају имати у виду када планирају и спроводе било какве мере.

Заштитник грађана је разматрао више од 2.000 притужби које се тичу права детета. Укупно су, ради заштите права детета органима јавне власти упућене 282 препоруке, а охрабрује податак да су органи јавне власти извршили све препоруке које им је Заштитник грађана упутио 2013. године.

У протеклом периоду унапређен је и нормативни оквир од значаја за заштиту права детета. У складу са препоруком Заштитника грађана донет је, на пример, Закон о посебним мерама за спречавање вршења кривичних дела против полне слободе према малолетним лицима, (тзв. „Маријин закон“) којим је унапређена кривично-правна заштита деце жртава сексуалног злостављања. Донет је и Закон о остваривању права на здравствену заштиту деце, трудница и породиља којим је обезбеђена здравствена заштита сваком детету, без обзира на то да ли му је књижица оверена или не. Посебан извештај Заштитника грађана о случајевима тзв. несталих беба имао је и међународни одјек, кроз праксу Европског суда за људска права који се у својој пресуди позвао на тај извештај и затражио од Србије оно што је извештајем Заштитник грађана давно предлагао.

Ове године Светски дан детета прати јубилеј – 25 година од усвајања Конвенције о правима детета, првог дечјег „устава“ и својеврсног каталога људских права и слобода детета. Документ који живи већ четврт века и који су потврдиле или ратификовале скоро све државе света, и данас је моћно оруђе у рукама оних који раде на остваривању, унапређивању и заштити дечјих права.

 

Управа за кадрове Сектора за људске ресурсе Министарства одбране, кршећи принципе добре управе и супротно одредбама о спровођењу јавног конкурса, пропустила је да донесе одлуку о разлозима због којих притужилац није примљен у професионалну војну службу, са поуком о праву на правно средство

 
Надлежни органи јавне власти одобрили су почетак изградње далековода у насељу Радмиловац у Винчи по плану изградње од пре скоро три деценије, не сагледавајући у међувремену измењено фактичко стање на терену. Тиме су поступили несврсисходно и на штету права грађана на здраву животну средину, утврдио је Заштитник грађана
 

Заштитник грађана је утврдио да Министарство финансија није у законском року одлучило о основаности приговора радника Управе царина, као и да у поступку контроле Заштитнику грађана није доставило тражене информације

 

Одбор за административно-буџетска и мандатно – имунитетска питања је на данашњој седници утврдио Предлог одлуке о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Стручној служби Заштитника. Одбор је, такође, дао сагласност за заснивање радног односа са новим лицима и за додатно радно ангажовање у Стручној служби Заштитника.

Заштитник грађана Саша Јанковић је рекао да ће додатно повећање запослених у Стручној служби омогућити и већи учинак у заштити права грађана, поготово ако се има у виду да ће се новом систематизацијом, на основу надлежности, са 46% на 69% повећати број запослених који раде на притужбама.

У поступцима које води Заштитник грађана проценат отклоњених пропуста је највиши у Европи и износи 93%, изјавио је Јанковић и додао да за њихово неизвршење не постоје прописане санкције, чиме је успех ове институције још већи.

 

Политика, 3.11.2014.

Будо Нововић

Мионица, Ваљево – Није Милојка (80), удова Радојка Мијаиловића из мионичког села Попадића, једина коју је заобишла помоћ, односно изградња или санација кућа које су тешко оштећене у земљотресу из 1998. године. Међутим, она је једна од ретких којој је општинска комисија још 2002. године означила кућу за рушење и изградњу нове од чега до данашњег дана није било ништа. Напросто, општинска бирократија уз сагласност локалних моћника буквално ју је избрисала са списка приоритета и оставила да живи у кући попуцалих зидова, застрашујућих рупа на плафону и са опорим мирисом земунице. Уз све то ноћи проводи у мраку, јер већ трећу годину нема струју.

У међувремену држава је престала да издваја средства из буџета за обнову и изградњу Колубарског округа погођеног земљотресом, а у току је и гашење дирекције која се бавила тим пословима. То практично значи да је беспомоћна старица закаснила, како би добила нов, сигуран и топао дом. Обијала је многе прагове, покуцала на велики број врата локалних и регионалних институција и њихових руководилаца. Једни су је тешили да се стрпи и да ће једног дана добити кућу, а други избацивали из кабинета отворено говорећи да пошто живи сама није исплативо да јој зидају кућу. У два наврата прошле и ове године обратила се државном заштитнику грађана Саши Јанковићу. Заштитник грађана је утврдио низ неправилности које су у овом случају починиле општинске службе и челни људи Мионице. Наиме, иако је одлуком Скупштине општине из априла 2002.  године Милојка стављена на ранг-листу приоритета у категорији објеката предвиђених за рушење или хитну санацију, надлежни локални органи је нису уписивали на списак програма за изградњу. Због чега то нису учинили, из општинских служби писмено нису обавестили Дирекцију за обнову, саму Милојку нити било ког другог. Овом врстом самовоље, констатовао је заштитник грађана, председник општине и председник СО Мионица учинили су пропуст у раду на штету Уставом загарантованих права своје суграђанке. Он је у писменој препоруци затражио да два челна човека локалне власти „без одлагања и уз извињење за учињени пропуст упуте Милојки Мијаиловић писмени одговор у којем ће изнети разлоге због којих надлежни општински органи нису њен објекат уврстили на спискове достављене уз Одлуке о утврђивању приоритета и одобравању изградње и санације индивидуалних стамбених објеката из 2010, 2011. и 2013. године”.

Иако је рок за достављање одговора био 60 дана, од њега није било ништа.

Боље познаваоце прилика то и не изненађује, јер је дуже време општина Мионица без стабилне политичке власти и њене кључне актере првенствено занима ко ће и са ким засести у фотеље, а не живот и проблеми грађана. Због тога и одговарајућег саговорника на ову тему нисмо имали, а на молбу да прокоментарише случај, један високи чиновник је рекао да у то време „његови” нису били на власти.

Старицу смо пре неколико дана затекли испред прага скоро срушене куће. Бризнула је у плач, јер је у први мах помислила да је коначно дошао неко да јој саопшти добре вести. Болесна и немоћна старица живи сама у кући грађеној 1962. године и то без цемента, која након земљотреса сасвим случајно није урушена. Наследила је од супруга пољопривредну пензију од 10.000 динара.

– Мог покојног сина су два пута мобилисали током последњих ратова, муж ми је био вредан и поштен домаћин и видите како се ти општинари понашају према мени.

Да су ми саградили кућу, могла сам да нађем некога да ме припази док не умрем а овако не знам да ли сам уопште жива – прича кроз сузе Милојка, инсистирајући да уђемо у кућу како бисмо видели како изгледа пакао. Са таванице су зјапиле велике црне рупе које је направила вода, односно киша и снег. Зидови испуцали и искривљени. Када смо је питали за два реда сложених цигли на поду, једну је подигла уз објашњење да њима затвара рупу из које су свакодневно, посебно током лета, излазиле змије. Мисли да им је велико легло у темељима куће.

Увече, наставља са причом, спава полуотворених очију а у јастучници под главом држи хлеб, јер је то једини начин да га заштити од агресивних пацова. Уз све ово старица је три године без струје. Прошлог месеца, због болести, чак је 16 дана била без свеће.

Процене су да је у Колубарском округу након 16 година од разорног земљотреса остало око 500 породица пред чије теже оштећене или срушене куће нису дошли зидари и екипе за санацију.

 

Заштитника грађана је утврдио да Управа царина није обавестила грађанина о основаности притужбе коју је поднео на рад овог органа, при чему у поступку контроле Управа није успоставила законом прописану сарадњу са Заштитником грађана

 

Поводом смрти Миљенка Дерете, истакнутог борца за људска права, заштитник грађана Саша Јанковић упутио је породици телеграм саучешћа следеће садржине:

„У име институције Заштитника грађана и своје лично име, изражавам дубоко жаљење поводом изненадне смрти Миљенка Дерете, редитеља, оснивача НВО Грађанске иницијативе, народног посланика и истакнутог борца за људска права. 

Изградња праведнијег друштва по мери свих, активно учешће грађана у свим областима цивилног деловања, једнакост за све и заштита људских права представљали су основна начела којима се руководио у свом раду.  Србија је изгубила искреног и бескомпромисног борца за права свих грађана.

Заштитник грађана саучествује у болу породице поводом изненадног одласка нашег драгог пријатеља и сарадника Миљенка Дерете.“

 

У Омладинском центру у Зајечару данас је одржана јавна дебата "Кључни налази годишњих извештаја Заштитника грађана и Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности из угла локалне заједнице - Зајечар". Циљ дебате био је да се ширем кругу органа, организација и појединаца у локалним заједницама омогући да изнесу своје ставове о кључним налазима годишњих извештаја два независна органа за заштиту људских права.

Владавина права, слобода медија, реформа правосуђа, доступност информација од јавног значаја и степен заштите података о личности су биле основне теме дебате у Зајечару.

Read more...

 

Заштитник грађана, у сарадњи са удружењем Београдски центар за људска права, реализовао је од 3. до 5. септембра 2014. године редовну посету Полицијској управи Нови Пазар. Том приликом сачињен је извештај са препорукама.

 

Управа градске општине Вождовац, одуговлачећи поступак извршења решења о рушењу, није спровела сопствено решење о рушењу објекта који је бесправно изградила, утврдио је Заштитник грађана

 

Успостављање модерне јавнобележничке (нотарске) службе било би успешније да је нотарска служба уведена поступно, да јој није дат екслузивитет за састављање одређене врсте уговора, да је број нотара већи, а цена њихове услуге примереније регулисана, као и да приликом избора нотара није било пропуста који су утицали на легитимност поступка и подједнак третман кандидата, каже се у Мишљењу Заштитника грађана

 
Неопходно је, без одлагања, предузети све потребне мере ради отклањања последица присуства штетних супстанци у зидовима стамбених објеката у Улици Милеве Марић Анштајн у насељу „Др Иван Рибар“ у Београду, стоји у Мишљењу Заштитника грађана, које је упућено Грађевинској дирекцији Србије и надлежним министарствима
 


Анкета Заштитника грађана
Оцените резултате рада институције Заштитник грађана у заштити и унапређењу људских права у 2013. години: