ЈП „Градска топлана“ Јагодина није обезбедила доследну и потпуну службену употребу српског језика и ћириличког писма у свом раду, односно, није омогућила техничке услове за уношење података ћириличким писмом на рачунима за утрошену топлотну енергију и налозима за плаћање рачуна, утврдио је Заштитник грађана

 

Управа Градске општине Палилула града Београда није предузела све потребне мере и радње ради спровођења административног извршења сопствених одлука, утврдио је Заштитник грађана

 
Здравствена инспекција Министарства здравља пропустила је да благовремено преиспита све наводе из пријаве грађанина на незаконит рад здравствене установе, чиме је допринела наступању застарелости покретања и вођења прекршајног поступка, утврдио је Заштитник грађана
 
Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију одбио је захтев за остваривање права на додатак за помоћ и негу другог лица детету Ф.Н.Л., иако је дете у ранијем периоду остваривало идентично право, утврдио је Заштитник грађана.

Read more...

 

Заштитник грађана утврдио да председник Општине Бор, Општинско веће и председник Скупштине општине нису одговорили на притужбе и поднеске притужиоца, као и на акте и ургенције Заштитника грађана за добијање информација које су од значаја за вођење поступка

 

Бивша директорка ОШ „Краљ Петар Први“ пропустила је да упути на лекарски преглед наставника за кога је у два наврата примила информацију да је оболео од заразне, односно тешке болести и није обезбедила да се лекарском прегледу подвргну сви запослени у Школи, након сазнања да је један од запослених преносилац заразне болести, и тиме угрозила здравље већег броја ученика и запослених, утврдио је Заштитник грађана.

Read more...

 

Студент Стефан Шпаравало и новинарка Зорица Лазаревић добили су награде за најбоље есеје о људским правима на конкурсу који је организовао Заштитник грађана. Награђеном студенту Факултета политичких наука за рад "Ми смо 10%" и новинарки Блица за рад "Невидљиви у видљивом свету" награде је уручила новинарка Даница Вученић.

Приликом уручивања награда заштитник грађана Саша Јанковић је рекао да свако припада некој мањини, а да у кризи највише страдају најрањивији.

"Они који су иначе рањиви, њима је тада још теже, а прави примери за то су поплаве, економска криза, стезање каиша", рекао је Јанковић додајући да свако треба да схвати да је начин на који се односимо према посебно рањивим групама најбоља слика друштва какво јесте.

Он је истакао да смо сви по нечему мањина и да нико не може да буде достојанствен, пуноправан грађанин друштва, ако окреће главу од некога ко је поред њега, а ко се разликује по својој особини.

"Замолио бих вас да се овим темама не бавите само када неко распише конкурс, него да то буде што чешће део вашег редовног рада. То могу да буду атрактивне, провокативне теме", рекао је Јанковић, додајући да је награда мала стимулација и помоћ.

Новинарка Зорица Лазаревић је захвалила на награди и истакла да је инспирацију за свој есеј, који се бави особама са инвалидитетом, добила путујући по читавој Србији и оценила да о таквим темама треба свакодневно писати.

Први корак је разумевање и развијање свести људи, а новинари су ти који то треба и да учине, рекла је Лазаревић.

Студент Стефан Шпаравало је, такође, захвалио на награди додајући да је писао о проблемима ЛГБТ популацији у Србији.

"Нисам користио правне термине и законе, већ сам хтео да нарацијом покажем и дочарам колико је угрожен живот ЛГБТ особа у Србији", рекао је Шпаравало.

Победнике конкурса изабрала је трочланa комисија коју су чинили: председник Независног удружења новинара Србије Вукашин Обрадовић, главни уредник Новинске агенције Бета Иван Цвејић и социолошкиња Ксенија Петовар.

Како је наведено, циљ конкурса за есеје студената и новинара је био да се охрабри учешће грађана у унапређењу људских права и побољша њихово разумевање положаја маргинализованих група. Награђени су добили таблет рачунаре.

 
Заштитник грађана Саша Јанковић изражава забринутост због мањка стручне, јавне и институционалне расправе и транспарентности током доношења закона и позива надлежне органе на поштовање важећих прописа о законодавној процедури.

У садашњем сазиву Народна скупштина донела је 41 закон, сваки од њих у хитној процедури и са таквом праксом би се морало престати. Право стручне и најшире јавности на расправу о нацртима и предлозима закона, као и право и обавеза државних органа и институција да дају мишљења и допринесу квалитету законских предлога, кључни су за доношење добрих и применљивих прописа, саопштава заштитник грађана.

Транспарентан законодавни процес је не само пожељан, већ и обавезан, јер га захтевају Резолуција Народне скупштине о законодавној политици, Закон о државној управи, Пословник о раду Владе и Стратегија реформе јавне управе. Сваки од тих докумената предвиђа и уређује како се остварује начело јавности законодавног процеса. 

На жалост, та правила се крше и прибегава се хитним законодавним поступцима у којима ни све институције, а камоли јавност, нису консултоване нити су дале свој допринос новим правним решењима, због чега су она лошија и наилазе на већи отпор него што би то могло и морало да буде.

 

Министарство привреде Републике Србије је пропустило да у прописаном року предложи Влади начин регулисања евидентираних потраживања из радних односа запослених и бивших запослених у друштвеним предузећима, утврдио је Заштитник грађана

 

Служба за катастар непокретности Београд 2, у саставу Републичког геодетског завода, није одлучивала по редоследу пријема захтева притужиље, што је довело до низа неправилности и вишеструког прекорачења законског рока за поступање по захтеву, утврдио је Заштитник грађана

 
Дом здравља „Рума“ поступио је по препорукама Заштитника грађана и прекинуо да узорковање крви пацијентима наплаћује додатних 50 динара.
 

Општински и градски органи управе, који су надлежни за административно извршење решења о рушењу бесправно изграђених објеката, нису предузели све неопходне, законом прописане мере ради спровођења извршних решења о рушењу, чиме су проузроковали кршење права великог броја грађана

 

 

Заштитник грађана, у сарадњи са удружењем Београдски центар за људска права, реализовао је 7. и 8. априла 2014. године, у складу са Планом посета Националног механизма за превенцију тортуре за 2014. годину, редовну посету Полицијској управи Ваљево и том приликом сачинио извештај са препорукама.

 

Поводом 26. јуна, Међународног дана УН за подршку жртвама тортуре, Заштитник грађана констатује да у Србији не постоји тортура као системски организована и подстицана појава, али указује да постоје појединачни случајеви злостављања који остају толерисани од стране надлежних органа.

Read more...

 


Анкета Заштитника грађана
Оцените резултате рада институције Заштитник грађана у заштити и унапређењу људских права у 2013. години: