Стручне анализе правних аката у области људских права

Stručne analize pravnih akata u oblasti ljudskih prava


Након поступака контроле законитости и правилности рада Комуналне полиције које је Заштитник грађана водио поводом поступања тог органа према новинарској екипи сајта „Истиномер“ 25. септембра 2015. године и новинарској екипи "Мрежa за истраживање криминала и корупције“ (КРИК) 21. октобра 2015. године, Заштитник грађана је упутио јавну препоруку за разрешење начелника Комуналне полиције Града Београда Николе Ристића. Јавна препорука је упућена због утврђене одговорности за повреде права грађана које су проузроковале штету већих размера и због поновљеног одбијања сарадње са Заштитником грађана у поступцима контроле.

Заштитник грађана је утврдио да је у поступању Комуналне полиције Града Београда према новинарској екипи КРИК-а 21. октобра 2015. године било недостатака, од којих се најзначајнији односе на незаконито одузимање предмета и брисање снимака из фотоапарата. Начелник Комуналне полиције незаконито је спречавао снимање поступања Комуналне полиције, а током поступка контроле је дао неистините податке о одузимању предмета, који су у очигледној супротности са садржајем аудио-видео снимка тог догађаја доступних јавности.

 

Заштитник грађана поздравља активности Министарства здравља и Управе за биомедицину у поступању по свим препорукама Заштитника грађана у вези са чувањем матичних ћелија и иницирањем измене прописа.

Републичка стручна комисија за трансплантацију ћелија и ткива је, на подстицај Управе за биомедицину, истакла став о предности чувања матичних ћелија прикупљених из крви пупчаника новорођенчета у националним банкама о чему је Управа обавестила јавност.

Како је наведено у акту Управе, став је формиран на основу препорука Европске групе Европске комисије за етику у науци и новим технологијама, у којима се апсолутна предност чувања матичних ћелија даје јавним (националним) банкама, а сваки други начин чувања и донирања матичних ћелија је лично право сваког појединца.

Министарство здравља је поднело иницијативу за измену прописа да се део средстава који родитељи новорођенчади уплаћују у буџет Републике Србије, на име таксе за добијање сагласности за извоз крви из пупчаника, усмери у сврху завршетка и отпочињања са радом јавне банке крви из пупчаника у Србији у Институту за мајку и дете „Др Вукан Чупић“.

 
Министарство пољопривреде и заштите животне средине није у законском року донело одлуку по захтеву притужиоца, чиме је начинило пропуст у раду на уштрб принципа добре управе, утврдио је Заштитник грађана
 

Заштитник грађана констатује да Нацрт закона о финансијској подршци породици са децом унапређује положај жена које се баве пољопривредном делатношћу или које обављају послове ван радног односа у вези са остваривањем права на накнаду зараде за време породиљског одсуства, односно одсуства ради неге и посебне неге детета, као и да унапређује начин и поступак исплате накнаде зарада у односу на постојеће законско решење.

Истовремено, ради унапређења појединих решења садржаних у Нацрту, Заштитник грађана указује на потребу да се одређене одредбе измене, допуне, односно прецизирају, као што је ситуација када послодавац није извршавао своју обавезу уплате доприноса за социјално осигурање запосленог. Заштитник грађана у свом Мишљењу указује и да је потребно брисати ограничење које се односи на број деце која остварују право на дечји додатак, који не сме бити диктиран редоследом рођења и бројем деце у породици.

Заштитник грађана поздравља чињеницу да је Министарство уважило иницијативу коју је 03. 12. 2014. године Заштитник грађана упутио Влади Србије, а која се односи на услове за остваривање права на родитељски и дечји додатак и неусклађеност прописа са прописима у области образовања и васпитања.
 

Уместо да у законом прописаном року поступи по захтеву за приступ информацијама од јавног значаја и достави тражене информације организацији „Транспарентност Србија“, Министарство привреде је одуговлачило читав поступак, а потом нетачно приказало да су тражени подаци o "Железари Смедерево" заштићени те да због тога не могу бити достављени. Министарство, такође, није дозволило Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности да изврши увид у документа који су предмет захтева организације „Транспарентност Србија", нити је надаље поступило по његовом решењу о достављању тражених података, о чему је Повереник обавестио Заштитника грађана.

Чак ни извесност плаћања новчаних казни, коју је Министарство привреде на крају и платило у укупном износу од 200.000 динара, није натерало овај орган да поступа у складу са законом, утврдио је Заштитник грађана.

 

Заштитник грађана поднео Министарству одбране Иницијативу за усаглашавање одредаба Правила о војној дисциплини и Законика о кривичном поступку којима се уређујe поступање по жалби лица коме је изречена дисциплинска мера

 

Министарство пољопривреде и заштите животне средине дуже од годину дана није одговорило на захтев притужиље који се односи на рад овог органа, а Заштитнику грађана није доставило потпун и прецизан одговор у поступку контроле законитости и правилности рада, утврдио је Заштитник грађана

 
Заштитник грађана поздравља напоре Министарства државне управе и локалне самоуправе и Управног инспектората да поступе по свим препорукама Заштитника грађана, отклоне досадашње пропусте и унапреде сарадњу са грађанима и овом институцијом.

У будућем раду благовремено ће се разматрати свако обраћање грађана и свака притужба на рад запослених и у складу са важећим прописима обавестиће се подносилац о ставу и евентуалном даљем поступању, стоји у одговору ових органа о поступању по препорукама Заштитника грађана.

Главни управни инспектор, директор Управног инспектората, донео је и Директиву о поступању по притужбама грађана на рад инспектора, како би убудуће отклонио пропусте у раду и унапредио рад инспекције.

 
Заштитник грађана Саша Јанковић изражава жаљење због изјаве председника Републике Србије Томислава Николића о чувању генетског материјала која недовољно уважава чињеницу да је Србија држава свих грађана који у њој живе, а не само српског народа.

„Грађани Србије су равноправни и институције наше земље свим грађанима, без обзира на националну припадност, равноправно штите и подржавају право на потомство и идентитет. Апелујем на све, а посебно највише органе Републике Србије, да на сваком месту и у свакој прилици негују и подстичу равноправност свих грађана ове државе, која подједнако припада сваком од нас и чији смо подједнако сви ми који у њој живимо“, саопштава заштитник грађана Саша Јанковић.

Медији су пренели изјаву председника Николића приликом постављања камена темељца за будући центар за матичне ћелије у Крагујевцу, која лако може бити (погрешно) схваћена тако да ће центар чувати генетски материјал Срба, а не грађана Србије.

Заштитник грађана недавно је у мишљењу упућеном Министарству здравља и Управи за биомедицину констатовао да ни после 6 година од доношења одговарајућег закона није оформљена банка ћелија и ткива и дао препоруке за њено брже оснивање и финансирање. Мишљење је доступно у Рубрици „Мишљења и ставови“ на електронској адреси www.zastitnik.rs