Заштитник грађана већ три године прати поступање надлежних органа према избеглицама и мигрантима који пролазе кроз нашу државу, и може се констатовати да није било примера злостављања тих људи, рекао је заменик заштитника грађана Милош Јанковић на данашњој седници скупштинског Одбора рад, социјална питања, друштвену укљученост и смањење сиромаштва, на којој се разматрало актуелно стање збрињавања тражилаца азила у Србији. Он је додао да је омбудсман дао више од 50 препорука за исправљање мањих повреда права.

Јанковић је оценио да је у одређеној мери пружена хуманитарна подршка мигрантима и избеглицама и додао да је Република Србија од стране релевантних међународних организација окарактерисана као држава која поштује људска права. Истакао је да је неопходно извршити интензивне припреме за наступајућу зиму и наредни период, јер је могућ прилив великог броја избеглица и миграната.

Председница Одбора др Весна Ракоњац рекла је да је неопходно тражиоцима азила обезбедити адекватне услове за живот и пружити потребну помоћ мигрантима и избеглицама које бораве у Србији и да је у том циљу потребно да донатори буду у сталном контакту са надлежним министарствима, Црвеним крстом, као и организацијама цивилног друштва.

Седници су присуствовали представници државних органа, као и међународних и домаћих невладиних организација који се баве збрињавањем и заштитом права азиланата.

 

Заштитник грађана Саша Јанковић и повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић заједно су данас поднели предлог Уставном суду да прогласи неуставном, као дискриминаторну, одредбу Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору према којој женама по сили закона престаје радни однос раније него мушкарцима.

Заштитник и повереница предложили су Уставном суду и да, док не донесе коначну одлуку о њиховом предлогу, обустави извршење појединачних аката који би били донети на основу оспореног члана Закона, а којима би женама био прекинут радни однос.

 
Заштитник грађана је утврдио да је Општинска управа Алексинац, уместо да у форми пореског управног акта одлучи о захтеву за отпис камате, притужиоцу послала обавештење, не пружајући му, при том, упутство о правном средству
 

Србија има добар правни оквир који регулише доступност информација од јавног значаја и институцију Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности којој нема шта да се замери, али се још не може рећи да смо у потпуности освојили ово право, рекао је заштитник грађана Саша Јанковић на скупу поводом Међународног дана права јавности да зна.

Јанковић је нагласио да Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, у условима у којима је извршење закона инцидентно, остварује одличан резултат. „Суштина рада Повереника треба да буде да констатује да је орган јавне власти правилно поступио, а не - као што је то сада у 99 одсто случајева - да констатује да је држава погрешно поступила и да треба да да тражену информацију“, додао је он.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Родољуб Шабић је поручио да у примени Закона о слободном приступу информацијама има неспорних резултата, али да проблема и инцидената још има много, о чему говори велики број жалби том органу. На скупу су уручена признања онима који дају допринос остваривању права јавности да зна.

 
Поступајући по препорукама Заштитника грађана, у Прихватилишту за странце у Падинској Скели обезбеђено је пружање психолошке подршке лицима која чекају депортацију. Такође, Прихватилиште је преко Министарства унутрашњих послова, Управе за заједничке послове, предузело мере ради адаптације просторија намењених за смештај мушких лица и побољшања хигијене у њима.

Заштитник грађана је, обављајући послове Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), у августу 2015. године посетио Прихватилиште за странце у Падинској Скели у циљу праћења спровођења препорука НПМ за унапређење поступања према мигрантима/тражиоцима азила у Републици Србији.

 
Јавне препоруке за разрешење министра одбране Братислава Гашића и директора ВБА Петра Цветковића је подржало 52 невладине организације у Србији, оцењујући да се „неиспуњавањем ових препорука обесмишљава институција Заштитника грађана и остали независни државни органи и крше принципи демократске цивилне контроле оружаних снага.“

Реч је о следећим организацијама:

 1. Београдски центар за безбедносну политику
 2. Академска иницијатива "Форум10"
 3. АСТРА - акција против трговине људима
 4. Аутономни женски центар, члан коалиције
 5. Београдски центар за људска права, члан Куће људских права и демократије
 6. БИРОДИ
 7. БИРН
 8. Центар модерних вештина
 9. Центар за друштвени развој
 10. Центар за евроатлантске студије
 11. Центар за грађанску акцију "Интегра" Пријепоље
 12. Центар за истраживање, транспарентност и одговорност - ЦРТА
 13. Центар за јавне политике
 14. Центар за људска права Ниш
 15. Центар за практичну политику, члан Куће људских права и демократије
 16. Центар за примењене европске студије, члан коалиције
 17. Центар за развој демократског друштва Еурополис из Новог Сада
 18. Civil Rights Defenders
 19. Друштво против корупције, Зрењанин
 20. Европска Војводина
 21. Фонд за хуманитарно право
 22. Фондација за развој домаћинства
 23. Форум за безбедност и демократију
 24. Грађанске иницијативе, члан Куће људских права и демократије
 25. Грађански форум Нови Пазар
 26. Хелсиншки одбор за људска права, члан Куће људских права и демократије
 27. Иницијатива младих за људска права
 28. Институт за територијални економски развој - ИнТЕР
 29. Импулс Тутин
 30. Јужне вести, Ниш
 31. Комитет правника за људска права YUCOM, члан Куће људских права и демократије, координатор Радне групе за поглавље 23 у Националном конвенту о Европској унији
 32. Лабрис
 33. Линк плус
 34. Омладински педагошки центар Ниш
 35. Одбор за људска права Бујановац
 36. Одбор за људска права Неготин
 37. Одбор за људска права Ниш
 38. Одбор за људска права Ваљево
 39. Освит, Удружење Ромкиња
 40. Партнери за демократске промене Србија
 41. Пешчаник
 42. Подрињски Анти-Корупцијски Тим,
 43. "Помоћ Едукација Здравље" - ПЕЗ
 44. Портал Дијалог Нет и удружење Дијалог
 45. Санџачки одбор за заштиту људских права и слобода
 46. SHARE фондација
 47. Удружење Деа Диа
 48. Удружење жена Пешчаник из Крушевца
 49. Удружење Женске студије и истраживања, Нови Сад
 50. Жене у црном
 51. Асоцијација ДУГА
 52. БУМ Бечеј
 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја није успоставило ефикасан систем који обезбеђује редовно и благовремено испуњавање обавеза установа образовања и јединица локалне самоуправе, што је проузроковало блокаду рачуна великог броја школа, утврдио је Заштитник грађана

 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја ниje благовремено предузелo мере за деблокаду пословних рачуна у основној школи у Лозовику и средњој школи у Обреновцу, који су у поступку принудног извршења правоснажних и извршних пресуда надлежних судова блокирани ради накнаде штете, утврдио је Заштитник грађана
 

Заштитник грађана је утврдио да је Општинска управа Лазаревца пропустила да у поновном поступку одлучи по захтеву у законом прописаном року, као и да није испунила своју обавезу сарадње са Заштитником грађана

 Get the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module