Заштитник грађана позива надлежне органе да без даљег одлагања размотре и усвоје законске иницијативе које је ради јачања превенције и заштите од породичног насиља  упутио још пре четири године, као да и примене препоруке из Извештаја о примени општег и посебних протокола за заштиту жена од насиља, који је прошле године поднео Народној скупштини.

„Недавне породичне трагедије у којима је у живот изгубило 13 људи на најозбиљнији начин сведоче о проблему насиља у породици. Поздрављамо договор министара правде, унутрашњих послова и рада, запошљавања, борачких и социјалних питања да формирају експертску групу која ће предложити конкретне мере за спречавања насиља у породици и заштиту жена од насиља, али и подсећамо да смо Министарству правде 2011. године упутили, а 2012. године поновили Иницијативу  за измену Кривичног законика у области кривично-правне заштите жртава породичног насиља и сексуалног злостављања, саопштавају заштитник грађана Саша Јанковић и заменица заштитника грађана, задужена за родну равноправност и права детета, Гордана Стевановић.

Министарство правде до сада није разматрало део те иницијативе који се односи на увођење у систем кривичноправне заштите новог кривичног дела прогањања, пооштравање санкција, обавезни психосоцијални третман насилника и друге одредбе усмерене ка превенцији насиља. Република Србија се, потврђивањем Конвенције Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици, обавезала да усклади кривично законодавство са тим међународним документом и потребама стварности.

Заштитник грађана контролисао је током 2014. године примену Општег и посебних протокола за заштиту жена од насиља и утврдио бројне недостатке у прописима и пракси, те надлежним органима упутио одговарајуће препоруке, а о свему Посебним извештајем обавестио Народну скупштину. За очекивати је да ће тај извештај послужити као једна од основа за утврђивање мера које су најавили министри.

 
Од државних органа, а пре свега од извршне власти, тражимо да ефикасније спроведе законе и учини их још бољим, изјавио је данас заштитник грађана Саша Јанковић на протесту поводом пораста насиља над женама који је у центру Београда организовао Аутономни женски центар. Он је додао да су министри правде и унутрашњих послова одржали састанак на коме је донета одлука да се иницира проширење казнене политике, да се уведе кривично дело прогањања као и обавезан психосоцијални третман насилника.

Опширније...

 
Када сам 2007. године именован на ову функцију, друштвена улога Заштитника грађана и деловање у пракси били су непознати не само већини грађана, већ и мени самом, изјавио је данас заштитник грађана Саша Јанковић на општем семинару „Независне институције између права и политике“ у препуној сали на Правном факултету у Београду. Данас могу да закључим, додао је Јaнковић, да су независност у вршењу функције и заштита људских права, као кључне одреднице Заштитника грађана, могући само у друштву чији вредносни систем прихвата овакву институцију и њено деловање.

Опширније...

 

Више од 30 странаца у 2015. години изразило је намеру да тражи азил у Републици Србији, установљено је током данашње посете тима Заштитника грађана станици граничне полиције на аеродрому ,,Никола Тесла“ у Београду, која је реализована у циљу сагледавања поступања према мигрантима, нарочито тражиоцима азила. Ови странци су даље упућени у центре за азил, али је констатовано да се мали број њих обратио надлежним органима ради спровођења даље процедуре азила.

Заштитник грађана ће у наредном периоду интензивирати посете аеродрому и вршити непосредан увид у поступање полиције према пристиглим путницима, како би проверио да ли им је омогућено да, у складу са законом, изразе намеру за тражење азила.

Током посете тим Заштитника грађана остварио је веома добру и професионалну сарадњу са командиром станице граничне полиције Слободаном Ћопићем и његовим сарадницима.

 

Број поновљених и недобровољних хоспитализација смањен је од 2014. године, када су на Клиници за психијатријске болести „Др Лаза Лазаревић“ започете активности на деинституционализацији. Клиника располаже слободним капацитетима за смештај, а материјални услови смештаја су побољшани на појединим одељењима, иако је и даље уочен велики број лежаја по собама, стоји у Извештају Заштитника грађана о посети Клиници за психијатријске болести  „Др Лаза Лазаревић“.

Руководство и запослени ове здравствене институције остварили су пуну сарадњу са тимом Заштитника грађана, коме је омогућен несметан рад и увид у сву релевантну документацију, као и разговор са пацијентима о условима смештаја и начину поступања према њима.

Тим Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) реализовао је 8. маја 2015. године посету Клиници за психијатријске болести „Др Лаза Лазаревић“, у циљу праћења спровођења препорука из Извештаја о посети Европског комитета за спречавање мучења (CPT) Републици Србији.

 

Полицијска управа (ПУ) Чачак поступила је по шест препорука Заштитника грађана које се односе на унапређење поступања полицијских службеника према лицима на полицијском задржавању, пре свега уручивања писаног обавештења о правима задржаних лица, поштовању приватности задржаних лица приликом лекарских прегледа и уредно вођења записника о задржавању.

Заштитник грађана је, обављајући послове Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), након посете ПУ Чачак сачинио Извештај о посети са укупно 19 препорука и упутио их надлежном министарству. У одговору органа је наведено да се препоруке за које је потребно даље праћење односе углавном на материјалне услове смештаја, а поступање по њима реализоваће се постепено у складу са финансијским могућностима Полицијске управе.

 

Полицијска управа (ПУ) Пожаревац је у року остављеном за одговор поступила по три препоруке из извештаја који је тим Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) сачинио након ненајављене ноћне посете тој полицијској управи. У изјашњењу ПУ Пожаревац упућеном Заштитнику грађана је наведено да је поступање по четвртој препоруци из тог извештаја још у току.

ПУ Пожаревац је набавила прибор за прву помоћ, а полицијски службеници су прошли обуку за пружање прве помоћи. Такође, задржаним лицима се уредно уручују писана обавештења о правима, а медицинска документација са осетљивим подацима задржаних лица се више не чувају у полицијским досијеима.

По препоруци која се односи на унапређење материјалних услова смештаја у просторији за задржавање и која захтева одређена финансијска улагања упућен је захтев надлежном министарству за одобрење средстава потребних за адаптацију ове просторије.

 

Заштитник грађана Саша Јанковић у потпуности подржава ставове изнете у Мишљењу на Предлог правилника о захтевима за уређаје и програмску подршку за законито пресретање електронских комуникација и техничким захтевима за испуњење обавезе задржавања података о електронским комуникацијама. Ово Мишљење је Родољуб Шабић, повереник за информација од јавног значаја и заштиту података о личности, упутио Министарству трговине, туризма и телекомуникација.

 

На згради Заштитника грађана је, поводом обележавања Међународног дана борбе против хомофобије, бифобије и трансфобије (IDAHO/T) у недељу, 17. маја 2014. године развијена застава дугиних боја, чиме је особама другачије сексуалне оријентације и родног идентитета на симболичан начин пружена подршка и указано на проблеме са којима се ове особе свакодневно суочавају.

Развијању заставе су, осим Гордане Стевановић, заменице заштитника грађана присуствовали и чланови и чланице Савета за родну равноправност Заштитника грађана. Заменица заштитника грађана се потом упутила у Студентски парк на пикник који организују Гејтен – ЛГБТ и Лабрис поводом обележавања овогодишњег ИДАХОТ дана.

Међународни дан борбе против хомофобије, бифобије и трансфобије установљен је са циљем да се доносиоцима одлука, јавности и медијима укаже потребу сузбијања насиља и дискриминаце ЛГБТИ особa.Тај дан се обележава 17. маја јер је на тај дан 1990. године хомосексуалност уклоњена из Међународне класификације болести Светске здравствене организације.

Права ЛГБТИ особа још су увек недовољно заштићена у Србији, иако су у претходном периоду начињени крупни помаци у погледу заштите и унапређења њиховог положаја, укључујући одржавање Параде поноса 2014. године, која је протекла без већих инцидената. ЛГБТИ организације су укључене у израду стратешких докумената који садрже конкретне мере посвећене унапређивању положаја ове популације.

На постојање стереотипа и предрасуда према ЛГБТИ особама Заштитник грађана указује у својим редовним годишњим извештајима и у Извештају ,,ЛГБТ популација у Србији – стање људских права и друштвени положај”, упућујући надлежним органима препоруке за унапређивање њиховог положаја. Заједничка радна група Заштитника грађана и Повереника за заштиту равноправности је надлежним органима 2014. године упутила низ препорука, указујући на потребу регулисања правног положаја транс особа.

 

Заштитник грађана Саша Јанковић и председник Владе Републике Србије Александар Вучић оценили су током данашњег сусрета да је неопходно унапредити поштовање права грађана и правилност и законитост у раду органа власти.

Јанковић и Вучић су се том приликом сагласили о потреби боље сарадње органа јавне власти са независним контролним органима у складу са Уставом и законима, а у најбољем интересу грађана.

Такође, они су се договорили да ће имати редовне састанке сваке прве недеље у месецу.

 
Поводом Међународног дана породице Заштитник грађана истиче значај породице и позива на њену заштиту, а посебно на сузбијање насиља у породици ефикаснијим радом надлежних органа.

Такође је посебно значајно ефикасна заштита права на ограничено радно време, на одмор и друга права из радног односа, која су од великог значаја не само за радника, односно радницу, већ и за њихов породични живот. И сиромаштво представља растућу претњу породицама у Србији.

Од укупног броја притужби које је у претходних годину дана примио Заштитник грађана, а које се односе на заштиту породице и породичног живота, 11 одсто тиче се насиља у породици, махом према женама и деци.

Опширније...

 
Због спора са надлежним органом Републике Црне Горе, Републички фонд за здравствено осигурање, Филијала за град Београд, одбио је да изда и овери здравствене исправе деци, држављанима Републике Србије, утврдио је Заштитник грађана
 
Прелиминарни налаз данашње посете НПМ (Национални механизам за превенцију тортуре, чије послове обавља Заштитник грађана) указује да су препоруке Заштитника грађана упућене Окружном затвору Нови Сад у великој мери испуњене.

Током посете тиму НПМ-а је омогућен преглед свих просторија, разговор са лицима лишених слободе, односно притвореника и осуђеника. О условима смештаја и живота у овој институцији, тим НПМ је разговарао и са управником и запосленима у Окружном затвору Нови Сад.

Посета је реализована ради сагледавања испуњености препорука Заштитника грађана из Извештаја о посети Окружном затвору Нови Сад из децембра 2014. године. Сарадња институције Заштитника грађана и Окружног затвора Нови Сад је изузетно добра.

 

Делегација Конгреса САД, коју предводи конгресмен Дејн Рорбахер, посетила је данас Заштитника грађана. Заштитник грађана Саша Јанковић je упознао госте из САД са надлежностима и радом институције коју предводи.

Заједнички јер констатовано да без изградње и јачање институција није могуће градити плуралистичко демократско друштво.

 

Министарство финансија није у законском року одлучило о основаности приговора притужиље на решење Управе царина и није Заштитнику грађана у току поступка доставило тражене информације, утврдио је Заштитник грађана

 

Анкета
Оцените резултате рада институције Заштитник грађана у заштити и унапређењу људских права у 2014. години: